The Team

Co-Founder เป็นนักวิจัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ในหลายๆที่รอบโลก เช่น MIT มาร่วมกันทำให้ ธุรกิจอวกาศ และการศึกษาอวกาศของไทย ก้าวเข้าสู่วงการระดับโลก

 

Awards

 


ได้รับรางวัลที่ 4 ในการคัดเลือกหัวข้องานวิจัยในโครงการ National Space Exploration ของ GISTDA ครั้งที่ 1 ในแนวความคิดเรื่อง 3D Food printer in space

ได้เข้ารอบก่อนชิงชนะเลิศ ของการประกวดธุรกิจอวกาศ ของ JAXA องค์กรอวกาศญี่ปุ่น ในรอบเอเซีย-แปซิฟิก ในแนวความคิดเรื่อง Space Probiotic